ข้อมูลหลักของศูนย์
 
 ประวัติศูนย์อินโดจีนศึกษา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์
 นโยบายการบริหารงานของศูนย์
 โครงสร้างการบริหารงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์
 ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์
Admin ผู้ดูแลระบบ
 
ASEAN STORY
 ขิ่น ชเว (Khin Shwe) เจ้าพ่ออส...
 การลงทุนในพม่าของต่างชาติ...
 ประชาคมอาเซียนกับการก้าวสู่ภูม...
 ประชากรสูงวัยในอาเซียน...
 ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน...
 
ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
 
ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลประเทศพม่า
ข้อมูลประเทศกัมพูชา
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลประเทศเวียดนาม
 
โต๊ะข่าว...เพื่อนบ้าน
 
 โต๊ะข่าวกัมพูชา
 โต๊ะข่าวพม่า
 โต๊ะข่าวเวียดนาม
 โต๊ะข่าวลาว
 โต๊ะข่าวมาเลเซีย
Code ข่าวติดเว็บไซต์ท่าน
 
บทความ งานวิจัย
 เศรษฐกิจ การค้า
 การเมือง
 สังคม...การศึกษา
 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 การท่องเที่ยว
 แนะนำหนังสืออาเซียน
 AEC Story
 
หนังสืออาเซียน(Book Review)
 ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของการ...
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
 อาเซียนแห่งอนาคตยุทธศาสตร์ประเ...
 การตลาดลุงโฮแห่งเวียดนาม...
 ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยา...
 

 
ภูมิศาสตร์เวียดนาม
 
ภูมิศาสตร์เวียดนาม
 
      เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว และ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ แต่มีภูเขาที่มีป่าหนาทึบแค่ 20%

ลักษณะภูมิประเทศ

      มีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และมีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี ฟาง ซี ฝางซึ่งเป็นผู้เขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ft) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค คือยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม

ลักษณะภูมิอากาศ

      เป็นแบบมรสุมเขตร้อนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดปี มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร (47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5?C (41?F) ถึง 37?C (99?F)

ชายแดน

      มีความยาวทั้งหมด 4,639 km (2,883 mi) โดยติดกับประเทศกัมพูชา 1,228 km (763 mi) ประเทศจีน 1,281 km (796 mi) และ ประเทศลาว 2,130 km (1,324 mi)


 ข้อมูลจาก Admin    มีผู้เปิดอ่านแล้ว 8189  ท่าน
 

มีคะแนนโหวต  12  คะแนน

 พิมพ์ข้อมูลหน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  ปิดหน้านี้


๒๐ รายการที่มีผู้อ่านมากที่สุด !
เศรษฐกิจเวียดนาม  อ่าน 39239  ท่าน
วัฒนธรรมชาวลาว  อ่าน 38195  ท่าน
เศรษฐกิจประเทศลาว  อ่าน 27064  ท่าน
ข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว  อ่าน 14407  ท่าน
ประวัติศูนย์อินโดจีนศึกษา  อ่าน 9634  ท่าน
ข้อมูลทั่วไปประเทศเวียดนาม  อ่าน 9191  ท่าน
ภูมิศาสตร์เวียดนาม  อ่าน 8189  ท่าน
ข้อมูลประเทศกัมพูชา  อ่าน 7393  ท่าน
โครงสร้างการบริหารงาน  อ่าน 6868  ท่าน
ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์  อ่าน 6203  ท่าน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์  อ่าน 6152  ท่าน
นโยบายการบริหารงานของศูนย์  อ่าน 5810  ท่าน
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์  อ่าน 5631  ท่าน
ประวัติศาสตร์และการเมือง  อ่าน 4466  ท่าน
การแบ่งเขตการปกครอง  อ่าน 3302  ท่าน
การแบ่งเขตการปกครอง  อ่าน 3128  ท่าน
ประวัติศาสตร์การเมือง  อ่าน 2966  ท่าน